Ideari

El nostre centre fa una proposta educativa que s’inspira en els valors cristians, que vol ser clara i definida davant la societat, i al mateix temps profundament respectuosa amb qualsevol altra opció. Per tal de fer-la present, tot seguit detallem aquells aspectes fonamentals de l’Ideari que inspiren l’acció educativa.

VALORS EN QUE EDUQUEM:

COM ÉS LA PERSONA QUE VOLEM EDUCAR?